Welkom bij team Peel - begeleiding

Wij bieden ondersteuning aan mensen van 18 jaar en ouder en zijn werkzaam in de Peelgemeenten, Dommelvallei en de A2-gemeenten. Onder aan deze pagina kun je meer informatie vinden over onze werkwijze, hulpaanbod en teamleden.

Soms kunnen dingen in het leven even flink tegenzitten. Dat kan ons allemaal overkomen en kan allerlei oorzaken hebben. Wij gaan samen met jou kijken naar jouw mogelijkheden en kwaliteiten om weer grip op je leven te krijgen. Wij bieden ondersteuning op onder andere de volgende gebieden:

 • Financiën
 • Dagstructuur en invulling
 • Sociale contacten/sociaal netwerk
 • Psychische gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Praktische vaardigheden (contact met instanties, digitale vaardigheden ed.)
 • Huisvesting
 • Zingeving (doel in het leven)

Bel ons via de teamtelefoon 085-2084395 of mail naar peelregio-bg@impegno.nl

Kantoor locatie
Sobriëtasplein 101
5701 MJ Helmond

Voortraject

Wil jij jezelf aanmelden of meld je iemand anders aan? Doe dit via onderstaande knop. 
Twijfel je of jouw hulpvraag passend is bij impegno? Bel dan gerust voor overleg naar de teamtelefoon 085-2084395.
 
 • Binnen twee werkdagen wordt er contact opgenomen voor het inplannen van een screeningsgesprek.
 • Tijdens het telefonisch screeningsgesprek worden de hulpvragen inhoudelijk besproken.
 • Vervolgens dient er contact opgenomen te worden met de gemeente afdeling WMO, omdat de gemeente de ondersteuning financiert.
 • Een consulent van de gemeente neemt zo snel mogelijk contact op voor het plannen van een intakegesprek.
 • Houdt er rekening mee dat er een eigen bijdrage geldt voor iedereen die in begeleiding komt. In sommige gevallen wordt de eigen bijdrage vergoed door de gemeente.

Na goedkeuring van de consulent start de begeleiding bij impegno en wordt er een beschikking afgegeven voor een x aantal uur per week.

Begeleidingstraject

De eerste begeleidingsafspraak staat in het teken van kennismaken. Het heeft onze voorkeur om ervoor te zorgen dat de begeleider die jij in het voortraject hebt gesproken jouw vaste begeleider wordt.

Wij bieden begeleiding bij jou thuis, maar we hebben ook de mogelijkheid om op kantoor af te spreken. Soms gaan we ook mee naar een afspraak van jou bij bijvoorbeeld het UWV, de rechtbank, etc. De begeleider heeft een laptop en een mobiele telefoon waar hij/zij bereikbaar op is op diens werkdagen. 

Bij de start van de begeleiding maken w
ij samen een plan met doelen waar wij aan gaan werken. Wij streven er dan ook naar om dit zorgplan samen met jou binnen zes weken te realiseren en deze wordt elke zes maanden geëvalueerd. Het streven is om jou stapsgewijs zo zelfredzaam mogelijk te maken.   

Afrondingstraject

Wanneer de situatie stabiel is en de doelen zijn behaald, dan kan er in samenspraak voor gekozen worden om het begeleidingstraject af te ronden. Dit wordt in onderling overleg gedaan samen met  cliënt, begeleider en WMO-consulent.

Het kan zijn dat er wordt doorverwezen naar een voorliggende voorziening (eerstelijnszorg) of dat dit niet nodig is doordat de cliënt zelfredzaam genoeg is. Drie maanden na het afsluiten van het begeleidingstraject wordt de cliënt nogmaals gebeld in het kader van nazorg.

Kwaliteitsborging zorgtrajecten

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl).

Het Team

Kelly Hanneman
Manager
Mijn naam is Kelly Hanneman. In 2010 ben ik gestart als jeugdzorgwerker binnen een behandelgroep. Dit werk heb ik 10 jaar gedaan in verschillende groepen. Hierna heb ik mijn werkervaring mogen uitbreiden als persoonlijk begeleider bij een organisatie voor beschermd wonen, waarna ik begin 2021 als regiebegeleider ben gestart bij impegno. Sinds maart 2022 heb ik een volgende stap mogen zetten en ben ik manager geworden. In deze rol probeer ik collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen, daarbij neem ik mijn eigen ervaringen als hulpverlener mee. Ik ben betrokken, toegewijd, leergierig en nieuwsgierig. Ik vind het leuk om situaties tot op de bodem uit te zoeken en de opgedane kennis te delen met collega’s. Ik heb veel vertrouwen in de begeleiders van impegno, zij hebben allen een echt hulpverlenershart en komen vanuit verschillende achtergronden. Hierdoor is er een mooie mix van kwaliteiten en vaardigheden, waardoor er heel goede hulp geboden wordt aan de cliënten en de cliënttevredenheid keer op keer hoog scoort.
Marcimiliano de Sadeleer
Regiebegeleider
Mijn naam is Marcimiliano de Sadeleer en ben sinds 2019 in dienst bij impegno. Na mijn studie Social Work met afstudeerrichting GGZ aan de Fontys Hogeschool ben ik eerst aan de slag gegaan als ambulant begeleider waarna ik door ben gestroomd als regiebegeleider. Tijdens de studie en in het werk heb ik veel ervaring opgedaan binnen de psychiatrie en heb ik met verschillende doelgroepen mogen werken. In het werk wil ik oprecht naast de cliënt staan, mogelijkheden benutten, vertrouwen bieden en voor de cliënt zien te hervinden. Daarnaast vind ik het leuk binnen mijn functie om een coachende rol naar collega's toe op mij te nemen en ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorgtrajecten.
Karlie Nijssen
Regiebegeleider
Mijn naam is Karlie Nijssen en ik ben werkzaam bij impegno sinds 2018. Voorheen als ambulant begeleider en nu als regiebegeleider. Daarmee richt ik mij, naast het begeleiden van cliënten, ook op de coaching van collega’s. Wat ik leuk vind aan het werk is dat je de ander echt leert kennen en diens beweegredenen leert kennen. Oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar en vertrouwen vind ik belangrijk. Wanneer deze twee aspecten er zijn, kun je samen stappen gaan zetten. Ik vind het daarbij belangrijk om te denken in mogelijkheden, in plaats van te kijken naar wat niet mogelijk is.
Aniek Dijsselblom
Ambulant begeleider
Mijn naam is Aniek Dijsselblom en ik ben sinds 2019 werkzaam bij impegno. Na mijn studie Social Work aan Avans Hogeschool ging ik aan het werk als ambulant begeleider. Daarvoor heb ik werkervaring opgedaan met verschillende doelgroepen en organisaties. In mijn werk vind ik het belangrijk om naast de client te staan en een band op te bouwen. We doen het samen, maar de regie ligt bij de cliënt. Ik hou van een transparante, eerlijke en oprechte samenwerking met zowel onze cliënten als ketenpartners. Kernwoorden die bij mij passen zijn humor, enthousiast en open. 'Geloof in die ene reden waarom het wél kan!'
Hedy van der Lingen
Ambulant begeleider
Hedy is werkzaam als ambulant Begeleider binnen Impegno sinds 2022. Hedy een echt mensenmens met een grote dosis levenservaring, wat maakt dat er vooral begrip is voor situaties of ervaringen die vaak een grote rol spelen in het leven van de cliënten. Veelal ondersteun je de cliënt op diverse gebieden praktisch en ook als morele support (een luisterend oor is al een groot gegeven als begeleider). Hedy geeft aan dat eenzaamheid en onbegrip wel het grootste probleem is in de meeste huishoudens. Waar we het meeste aan werken is het stukje zelfredzaamheid en eigen regie en het accepteren van de uitdagingen die er liggen: “De schaamte voorbij!” In de voorgaande jaren heeft Hedy gewerkt in de forensische zorg, gehandicaptenzorg en de psychiatrie en daarbij vooral met gedrags-gerelateerde problematiek te maken gehad. Het werk als ambulant begeleider ziet er praktisch wat anders uit; We bezoeken de mensen veelal thuis en kijken samen naar wat nodig is. Onze cliënten doen het zelf, onder support van de begeleider. In het werk bij Impegno staat het welzijn van de cliënt en dat van onze collega’s op nummer één. Hedy is betrokken en empathisch en probeert door het versterken van de eigen kracht van de cliënt de zelfredzaamheid op verschillende gebieden te vergroten. Of het nu gaat om een cliënt die er alleen voor staat of om een cliënt met een brede achterban. Het maakt voor Hedy geen verschil. Zij staat namelijk letterlijk en figuurlijk naast en achter haar cliënten. “Als team hebben we allemaal hetzelfde doel: dat het goed gaat met de cliënt.” Hedy: “Het allerbelangrijkste voor mij is dat de cliënt in z’n kracht staat. We moeten kijken naar wat er wel kan, in plaats van wat er niet kan. Een positieve insteek, daar draait het om. Niet oordelen, niet veranderen, maar de kracht zoeken in elk uniek mens. Dat zie ik als mijn taak in mijn werk als ambulant begeleider, maar ook als teamplayer. Aan het eind draait alles om het mens zijn en niet om de uitdagingen die het leven soms wat zwaarder maken. Dan is 'er gewoon zijn', humor en loyaliteit vaak het belangrijkste op deze momenten."
Loes Habraken
Ambulant begeleider
Hallo, mijn naam is Loes Habraken. Sinds 2018 ben ik werkzaam als ambulant begeleider bij impegno. Uitgaan van mogelijkheden en krachten van mensen, dat is wat me aanspreekt binnen dit werk! Graag zet ik me in om de cliënt te ondersteunen in het halen van zelf gestelde doelen. Om op deze manier een verandering tot stand te brengen waardoor de cliënt weer zelf verder kan.
Britt Krebbers
Ambulant begeleider
Mijn naam is Britt Krebbers. Ik ben sinds februari 2022 werkzaam als stagiaire bij impegno. Momenteel zit ik in mijn afstudeerfase van de opleiding Social Work en na mijn afstuderen mag ik mijn werkzaamheden voorzetten als ambulant begeleider bij impegno. Wat ik vooral belangrijk vind is de van mens tot mens benadering. Het respectvol zijn tegenover elkaar, elkaar in zijn of haar eigen waarden laten. En samen te kijken naar de doelen die iemand wil bereiken en hoe deze het beste bereikt kunnen worden.
Mark Hommel
Ambulant begeleider
Margreet Berkers
Ondersteunend begeleider
Mijn naam is Margreet Berkers. Sinds februari 2021 werk ik als ondersteunend begeleider bij impegno. Bij mij kan een cliënt volledig zichzelf zijn. Ik vind het belangrijk om te luisteren, zonder te oordelen. Ik kijk graag naar mogelijkheden en krachten in plaats van onmogelijkheden. Wat kan iemand wél en hoe gaan we dit inzetten? Door te werken vanuit deze kracht, kunnen er vaak belangrijke stappen gezet worden op weg naar eigen regie en zelfstandigheid. Ook met veel kleine stapjes kun je grootste resultaten bereiken!
Romy Janssen
Ondersteunend begeleider
Mijn naam is Romy Janssen en ik werk sinds mei 2022 bij Impegno als ondersteunend begeleider. Wat mij het meest aanspreekt aan het werk, is het helpen en ondersteunen van mensen die om verschillende redenen vastlopen in hun leven. Door de samenwerking van begeleiding, de client en de omgeving van de client, laten we die client zijn eigen krachten inzien en leert de client door begeleiding deze weer in te zetten. Zo zorgen we er samen voor dat de client weer zijn stem terugkrijgt in de maatschappij. Ik besteed graag tijd aan het opbouwen van een band, zodat er zowel vertrouwen als ruimte voor inbreng van de client is, want samen bereiken we het meest!
Hanneke van der Horst
Ondersteunend begeleider
Mijn naam is Hanneke van der Horst. Sinds 1 april 2022 ben ik werkzaam als ondersteunend begeleider bij Impegno. Ik bouw graag eerst aan een vertrouwensband met u. Vanuit deze vertrouwensband werken we samen aan zaken waarin u een praktische hulpvraag heeft. Zelf weer achter het stuur van het leven zitten; de regie terugpakken op uw leven geeft een gevoel van vrijheid! Ik help u daar graag bij!

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2021