Welkom bij team Peel - begeleiding

Wij bieden ondersteuning aan mensen van 18 jaar en ouder en zijn werkzaam in de Peelgemeenten, Dommelvallei en de A2-gemeenten. Onder aan deze pagina kun je meer informatie vinden over onze werkwijze, hulpaanbod en teamleden.

Soms kunnen dingen in het leven even flink tegenzitten. Dat kan ons allemaal overkomen en kan allerlei oorzaken hebben. Wij gaan samen met jou kijken naar jouw mogelijkheden en kwaliteiten om weer grip op je leven te krijgen. Wij bieden ondersteuning op onder andere de volgende gebieden:

 • Financiën
 • Dagstructuur en invulling
 • Sociale contacten/sociaal netwerk
 • Psychische gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Praktische vaardigheden (contact met instanties, digitale vaardigheden ed.)
 • Huisvesting
 • Zingeving (doel in het leven)
Wij hebben geen wachttijden en kunnen direct starten na bevestiging van de WMO-consulent

Bel ons via de teamtelefoon 085-2084395 of mail naar peelregio-bg@impegno.nl

Kantoor locatie
Sobriëtasplein 101
5701 MJ Helmond

Voortraject

Wil jij jezelf aanmelden of meld je iemand anders aan? Doe dit via onderstaande knop. 
Twijfel je of jouw hulpvraag passend is bij impegno? Bel dan gerust voor overleg naar de teamtelefoon 085-2084395.
 
 • Binnen twee werkdagen wordt er contact opgenomen voor het inplannen van een screeningsgesprek.
 • Tijdens het telefonisch screeningsgesprek worden de hulpvragen inhoudelijk besproken.
 • Vervolgens dient er contact opgenomen te worden met de gemeente afdeling WMO, omdat de gemeente de ondersteuning financiert.
 • Een consulent van de gemeente neemt zo snel mogelijk contact op voor het plannen van een intakegesprek.
 • Houdt er rekening mee dat er een eigen bijdrage geldt voor iedereen die in begeleiding komt. In sommige gevallen wordt de eigen bijdrage vergoed door de gemeente.

Na goedkeuring van de consulent start de begeleiding bij impegno en wordt er een beschikking afgegeven voor een x aantal uur per week.

Begeleidingstraject

De eerste begeleidingsafspraak staat in het teken van kennismaken. Het heeft onze voorkeur om ervoor te zorgen dat de begeleider die jij in het voortraject hebt gesproken jouw vaste begeleider wordt.

Wij bieden begeleiding bij jou thuis, maar we hebben ook de mogelijkheid om op kantoor af te spreken. Soms gaan we ook mee naar een afspraak van jou bij bijvoorbeeld het UWV, de rechtbank, etc. De begeleider heeft een laptop en een mobiele telefoon waar hij/zij bereikbaar op is op diens werkdagen. 

Bij de start van de begeleiding maken w
ij samen een plan met doelen waar wij aan gaan werken. Wij streven er dan ook naar om dit zorgplan samen met jou binnen zes weken te realiseren en deze wordt elke zes maanden geëvalueerd. Het streven is om jou stapsgewijs zo zelfredzaam mogelijk te maken.   

Afrondingstraject

Wanneer de situatie stabiel is en de doelen zijn behaald, dan kan er in samenspraak voor gekozen worden om het begeleidingstraject af te ronden. Dit wordt in onderling overleg gedaan samen met  cliënt, begeleider en WMO-consulent.

Het kan zijn dat er wordt doorverwezen naar een voorliggende voorziening (eerstelijnszorg) of dat dit niet nodig is doordat de cliënt zelfredzaam genoeg is. Drie maanden na het afsluiten van het begeleidingstraject wordt de cliënt nogmaals gebeld in het kader van nazorg.

Kwaliteitsborging zorgtrajecten

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl).

Het Team

Linda van Rees
Manager
Collega’s in hun kracht te zetten en met het team zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te optimaliseren, dat is wat mij drijft. Ik krijg er energie van om het werkplezier van collega’s te kunnen vergroten zodat zij de beste begeleiding kunnen bieden aan onze cliënten. Transparantie, samenwerken en verbinden zie ik als de basis om de aan ons toevertrouwde cliënten te kunnen ondersteunen op hun pad naar zelfredzaamheid.
Marcimiliano de Sadeleer
Regiebegeleider
Mijn naam is Marcimiliano de Sadeleer en ben sinds 2019 in dienst bij impegno. Na mijn studie Social Work aan de Fontys Hogeschool ben ik eerst aan de slag gegaan als ambulant begeleider en inmiddels regiebegeleider. Tijdens de studie en in het werk heb ik veel ervaring opgedaan binnen de psychiatrie en heb ik met verschillende doelgroepen mogen werken. Uitdagingen ga ik dan ook zeker niet uit de weg. In het werk wil ik oprecht naast de cliënt staan, mogelijkheden benutten, vertrouwen bieden en voor de cliënt zien te hervinden. Daarnaast vind ik het leuk binnen mijn functie om een coachende rol naar collega's toe op mij te nemen en ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorgtrajecten. Kernbegrippen voor mij zijn: laagdrempelig, zelfregie, vertrouwen en verbindend!
Karlie Nijssen
Regiebegeleider
Hasna Benaissa
Ambulant begeleider
Ik ben Hasna Benaissa en ben in 2018 begonnen als stagiaire. Ondertussen werk ik 2 jaar als ambulante begeleider bij impegno team Peel. Ik zet me graag in bij cliënten om samen actie te ondernemen en te bedenken hoe het anders kan.
Laurie Cornelissen
Ambulant begeleider
Ik ben Laurie en ik werk nu meer dan 1,5 jaar bij impegno als ambulant begeleider. Ik werk hier met veel plezier. Ik vind het een fijne organisatie waarin we weten wat we aan elkaar hebben. Ik vind het belangrijk om de ander in zijn/haar kracht te zetten en te ondersteunen bij zijn/haar doelen. En samen met de cliënt te kijken naar mogelijkheden in plaats van te denken in onmogelijkheden. Aansluiting vinden bij de ander hoort hierbij! Vertrouwen vind ik de basis voor een goede samenwerking. Kernbegrippen die bij mij passen: humor, laagdrempelig en enthousiast!
Loes Habraken
Ambulant begeleider
Hallo, mijn naam is Loes Habraken. Sinds 2018 ben ik werkzaam als ambulant begeleider bij impegno. Uitgaan van mogelijkheden en krachten van mensen, dat is wat me aanspreekt binnen dit werk! Graag zet ik me in om de cliënt te ondersteunen in het halen van zelf gestelde doelen. Om op deze manier een verandering tot stand te brengen waardoor de cliënt weer zelf verder kan.
Aniek Dijsselblom
Ambulant begeleider
Susan Peters
Ambulant begeleider
Mijn naam is Susan Peters en ik ben sinds eind 2015 werkzaam bij impegno. Als ambulant begeleider ondersteun ik mensen die vastlopen in hun dagelijks leven op verschillende leefgebieden. Iedereen bezit krachten, maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om deze te (h)erkennen. Door samen op zoek te gaan naar deze krachten en daarin open en transparant te communiceren probeer ik een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid.
Mark Hommel
Ambulant begeleider
Margreet Berkers
Ondersteunend begeleider
Mijn naam is Margreet Berkers. Sinds februari 2021 werk ik als ondersteunend begeleider bij impegno. Bij mij kan een cliënt volledig zichzelf zijn. Ik vind het belangrijk om te luisteren, zonder te oordelen. Ik kijk graag naar mogelijkheden en krachten in plaats van onmogelijkheden. Wat kan iemand wél en hoe gaan we dit inzetten? Door te werken vanuit deze kracht, kunnen er vaak belangrijke stappen gezet worden op weg naar eigen regie en zelfstandigheid. Ook met veel kleine stapjes kun je grootste resultaten bereiken!
Diede Vogelsangs
Stagiair
Mijn naam is Diede Vogelsangs en ik ben sinds september 2020 werkzaam bij impegno. Momenteel volg ik de studie Sociale Studies bij het Fontys in Eindhoven. Daarvoor heb ik de opleiding Maatschappelijk zorg afgerond. Ik vind een goed contact met de cliënt het uitgangspunt om vanuit daar (kleine) successen te realiseren. Zorgen voor een eerlijke verbinding en aansluiten bij datgeen wat nodig is.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2021